دوشنبه‌های کتاب‌خوانی در مهد کودک‌ها

بر اساس طرح مشترک میان معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان بهزیستی، تمام مهدهای کودک سراسر کشور روزهای دوشنبه را به کتاب‌خوانی اختصاص خواهند داد.

برای آشنایی هر چه بیشتر مربیان مهدهای کودک با بحث‌ها و شیوه‌های کتاب‌خواندن برای کودکان در این مقطع سنی، پنج جلد کتاب تهیه و تدوین شده است که در اینجا به اشتراک گذاشته می‌شوند.

انواع کتاب کودک

شناخت ادبیات کودک

شیوه‌های ترویج کتاب کودک

فواید کتاب‌خوانی کودک

یک روز کتاب خوانی در مهد کودک