گزارش آماری

بخش عمومی

همچون سال گذشته، بعد از انتشار فراخوان، این برنامه با استقبال خوبی در سطح ملی مواجه شد و بیش از ۴۵۰ فرد و گروه به فراخوان پاسخ دادند، به عبارت دیگر می‌توان گفت که پنج برابر سال گذشته در این برنامه شرکت کردند. هر چند که بخشی از این افزایش به دلیل اضافه شدن بخش‌های ویژه و گروه‌های مرجع و اثرگذار ترویج کتاب‌خوانی بود، اما همین افزایش نشان از فعالیت داوطلبانه در لایه‌های مختلف جامعه دارد که تاکنون شناخته نشده‌اند و دولت کمتر به آن‌ها توجه داشته است.

گروه‌های کارشناسی مستقر در دبیرخانه طرح، در ارزیابی‌های کارشناسی اولیه، ۱۵۰ طرح را از میان شرکت کنندگان برگزیدند و در دور دوم ارزیابی با مشاورت تشکل‌ها و افراد فعال در این زمینه، ۶۸ فرد و گروه فعال در حوزه ترویج کتاب‌خوانی را به عنوان نامزدان نهایی به هیئت داوران معرفی کردند که فهرست آنها در رسانه‌ها هم منتشر شد.

در نهایت، 7 شرکت کننده شایسته تقدیر و 8 شرکت کننده دیگر به عنوان برگزیده معرفی شدند.

افزون بر این در پنج بخش ویژه به شرح ذیل، برندگانی معرفی شدند.

بخش ویژه

برای مدیریت بهتر برنامه و مخاطب قراردادن سطوح مختلف فعالان عرصه ترویج کتاب‌خوانی، در این دوره از برگزاری شش گروه ویژه شامل معلم برگزیده، پیش‌نماز برگزیده،کتابدار برگزیده، کتابفروشی برگزیده، مهد کودک برگزیده، و فرد یا گروه برگزیده فعال در زمینه ترویج کتابخوانی به زبان فارسی در خارج از کشور به صورت مستقل به شرکت در این برنامه دعوت شدند. انجام این  کار برای برانگیختن حس رقابت‌های درون گروهی ضروری بود.

  • در بخش پیش‌نمازان، برگزیده، ۷۰ امام جمعه از مناطق مختلف کشور شرکت داشتند. ویژگی برجسته امامان جمعه‌ای که در این برنامه شرکت داشتند این بود که بخش عمده‌ای از این افراد توسط توسط مردم و اهالی مسجد معرفی شده‌اند. از این میان ۱۱ امام جمعه به دور نهایی راه یافته و در جلسه ارزیابی نهایی، دو نفر به عنوان برگزیده و یک نفر به عنوان شخصیت قابل تقدیر معرفی شدند.

 

  • در بخش کتابداران، 120 کتابدار شرکت داشتند. کتابداران کانون پرورش فکری در این رقابت حضوری جدی داشتند و همین مسئله شد که پس از مذاکره با مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به جز نفر برگزیده، از ۵ کتابدار دیگر، قدردانی شود.
  • در بخش کتابفروشان، 25 کتابفروشی شرکت داشتند. رقابت میان کتابفروشی‌ها بسیار فشرده بود. از این میان ۱۰ کتابفروشی به عنوان نامزد نهایی معرفی شدند. تنوع و تکثر فعالیت‌ها باعث شد یک کتابفروشی به عنوان برگزیده و ۳ کتابفروشی به عنوان شایسته تقدیر معرفی شوند.

 

  • در بخش مهدهای کودک، 61 مهد کودک شرکت داشتند که از طریق همکاری و اطلاع‌رسانی سازمان بهزیستی ممکن شد. پس از کارشناسی‌های اولیه و داوری، ۵ مهد کودک به عنوان نامزد معرفی شده و از این میان یک مهد برگزیده و یک مهد دیگر شایسته تقدیر معرفی شد.
  • در بخش معلمان، ۴۵ معلم شرکت کردند که مجموعه فعالیت‌های این معلمان نشان از فعالیت‌های جدی این قشر مرجع در جامعه دارد. پس از ارزیابی اولیه با توجه به تنوع کاری آنها، ۷ معلم به عنوان نامزد نهایی معرفی شده و در جلسه ارزیابی نهایی، یک معلم برگزیده و دو معلم قابل تقدیر معرفی شدند.
  • در بخش افراد و گروه‌های خارج از کشور، متقاضی یا شرکت کننده‌ای وجود نداشت که مهم‌ترین عامل آن را می‌توان عدم اطلاع‌رسانی فراگیر دانست.